011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Alati

Alat (tur. âlet) naziv je za ručna sredstva za rad. Alate možemo dijeliti prema granama industrije na poljoprivredne alatke, šumarske, bravarske, električarske, rudarske, hirurške itd, ali tu se između njih teško može povući granica, jer ista alatka može da se koristi u raznim granama industrije.

Go to Top