011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Ubodne testere

Ubodne testere su električni alat savremenog doba i koristi se za sečenje, ukrajanje drvenih, aluminijumskih i metalnih delova. Shodno tome postoje i različite ubodne testere koje se koriste za te namene.

Testera

Testera je vrsta alata koja služi za sečenje nekog predmeta od tvrđih materijala kao što su drvo, plastika, metal, kamen i drugo. Osnovni deo testere je sečivo koji može biti komad metala, žice i sl. sa odgovarajućim zubima. Upotreba je jednostavna i potrebno je zubima prevlačiti preko materijala i tako skidati ga u slojevima. Zavisno od izvora sile kojom se vrši prevlačenje testere mogu biti ručne ili motorne.

Istorija

Veruje se da je testera jedan od najstarijih izuma čovečanstva odmah iza koplja i strele, a poklapa sa početkom bronzanog doba. Ipa početak aktivnijeg korišćenja testera vezuje se za stari Egipat. Međutim prema Kineskoj legendi izumitelj testere je Lu Ban., dok se u Grčkoj mitologiji spominje ovde. Sve do 19. veka testere su isključivo pravljene ručno, a od tada sa razvojem indutrije i u brojnim fabrikama.

Vrste

Testere se pre svega razlike po obliku i samim tim i načinu na koji se vrši testerisanje. Prema toj osnovnoj podeli postoje:

  • Žičana testera – kod nje je sečivo napravljeno od žice sa urezanim zubima. Ova žica se zateže na neku vrsu rama.
  • Trakasta testera – sečivo je napravljeno od trake najčešće metalne koja sa jedne strane ima narezae zube. Traka može biti takođe stavnjena u ramu mada se zbog čvrstine može koristiti i neka vrsta ručke samo sa jedne strane. Ovakva vrsta sečiva se može koristiti i kod manjih električnih testera.
  • Kružne testere – kao sečivo imaju disk na kome su narezani zubi. Ova vrsta sečiva se koristi pre svega kod električnih testera i to znatno većih snaga i u serijskim potrebama.
  • Testera sa lancem – je poseba vrsta testera koja je najčešće mobilna i koristi se prevashodno za seču drveća. Lanac se vrti oko postolja koje je odgovarajućeg oblika a pokreće ga motor. Sa obzirom na mobilnost najčešće je u upotrebi motor na benzin.

Go to Top