011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Fasade

Fasade i fasadni materijal koji se koristi kod nas u Srbiji je odličnog kvaliteta. Međutim zbog nedostatka novca, većina štedi na termo izolaciji svojih kuća. Pa se tako od preporučenih 12 cm debljine stiropora, obično stavlja 5 cm što nije optimalno za naše klimatske uslove. Svaka fabrika fasadnog materijala ima propratni lepak i ostali materijal, građevinsku mrežicu itd., tako da se treba striktno pridržavati uputstva za vrstu materijala koji treba koristiti.

Go to Top