011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Molerski alat

Kod nas možete naći razne molerske alate od raznih dobavljača od kojih bi izdvojili Beorol i Hardy, molerski alat koji čine četke, valjci, drške…

Valjaci

Ваљак је грађевински алат који користе молери у свом раду. Он служи да се на зид наноси боја при бојењу (фарбање или кречење) или да се уметничка шара са ваљка пренесе на зид.

У новије време се израђују овакви ваљци мањих димензија и користе их сликари у свом раду.

Постоје две врсте молерских ваљака:

  • Ваљак за наношење боје на зидове је израђен од чврсте основе ваљкастог облика обложене сунђером или текстилом. Овај ваљак је набачен на осовину која се продужава тако да на другом крају има дршку. Дршком се рукује ваљком тако што се он потопи у боју за фарбање зида (кречење) а затим равномерно наноси боја на зид.
  • Ваљак за наношење шаре на зид је сличан ваљку за наношење боје али није обложен сунђером или текстилом. Он је обично обложен тврдом гумом (пластиком) и на њему је изгравирана шара. Када се овај ваљак потопи у боју он не упија много боје већ се само испупчења натопе. Превлачењем ваљка преко зида на зиду остаје отисак шаре са гравираног ваљка.

Moler ili maler?

Молер или малер (нем. der Maler), мајстор занатлија, који поправља, уређује или украшава зидове. У основном значењу ове речи то је сликар kojem je potreban molerski alat,valjci,četke. Поред наведених речи користи се и реч мазало (калк од немачког).

Молер се бави грубим и финим уређивањем зидова:

  • Грубим радовима се малтерише нераван и неуређен зид тако да се покрију велике неравнине и удубљења. За ове радове се раније користило обично блато или смеса блата и сламе док се сада користи малтер.
  • Под финим радовима молера се подразумева рад где су неравнине мање од три милиметра: глетовање и кречење малтерисаних површина (наношење белог или бојеног креча) или фарбање зидова разним фарбама (бојама).

Četke su alat…

Четкe su алат или прибор који се користи за фарбање, сликање, кречење или за одржавање хигијене. Четке користе молери, сликари и др. Четком се наноси боја на одређену површину (зид или платно) приликом бојења (фарбања), кречења или да се нечистоће одстране са неких површина при чишћењу.

Она обично има дрвену дршку, на чијем се једном крају налазе длаке или вештачка влакна. По облику четке могу бити дугуљасте или пљоснате, а по димензијама мање или веће или са краћим и дужим дршкама. За мање четке се користи назив четкица.

Раније су четке производили (правили) мајстори четкари, а данас их производе (индустријски) четкарске радионице или специјализовани погони неких фабрика.

Go to Top