011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Filteri slavine rasprskivači

Filteri slavine rasprskivači kod nas u ponudi.Plastični rasprskivači se koriste u navodnjavanju i zalivanju poljoprivrednih useva, rasada, velikih travnatih površina, parkovskih travnjaka i cvetnih leja. Proizvedeni su od UV stabilnog plastičnog materijala koji je izuzetno otporan na atmosferske promene, na udare i druge fizičke uticaje. Mogućnost preciznog podešavanja ugla raspršivanja i količine protoka vode obezbeđuje biljkama optimalnu količinu vode. Samim tim velika je ušteda u potrošnji vode.

Metalni rasprskivači

Metalni rasprskivači se koriste u navodnjavanju i zalivanju poljoprivrednih useva, rasada, velikih travnatih površina, parkovskih travnjaka i cvetnih leja. Proizvedeni su od kombinacije nerđajuće metalne legure i UV stabilnog plastičnog materijala. Izuzetno su otporni na atmosferske promene, na udarna oštećenja i druge fizičke uticaje. Mogućnost preciznog podešavanja ugla raspršivanja i količine protoka vode obezbeđuje biljkama optimalnu količinu vode. Samim tim velika je ušteda u potrošnji vode.

Go to Top