Šrafovi ili vijci

Šrafovi ili vijci

Šrafovi ili vijci (zavrtanj, šraf, šaraf) su mašinski elementi. Imaju cilindrično telo sa navojem i, u većini slučajeva glavu, koja služi da se pomoću odgovarajućeg alata vijak pritegne ili popusti.

Upotreba šrafova

Vijak uli šraf se koristi za spojeve koji se mogu sastaljati i rastavljati. Prema smeru navoja vijak može biti desni (najčešće) ili levi. Duž cele spoljne strane oblikovan je narezanim ili utisnutim navojem (spiralnim užlebljenjem). Navoj se u obliku uske površine ravnomernim nagibom ovija oko cilindričnog ili blago kupastog tela i uspinje u smeru kazaljke na satu (desni navoj) ili obrnuto (levi navoj).

Šrafovi, vijci se mogu odvijati sa spoljne i unutrašnje strane (inbus vijak). Navoj može biti levi i desni. Skoro svi šrafovi imaju desni navoj, a levi navoj se postavlja samo u specijalnim slučajevima, kao na primer na spremnicima ili bocama za gas. Vijčani spojevi su najčešće korištena vrsta rastavljivih spojeva.

Karakteristike vijaka

Prema nameni, šrafovi imaju različite oblike poprečnog preseka. Mogu biti jednovojni ili viševojni, metrički ili colni. Karakteristične veličine navoja jesu ugao profila, teorijska i nosiva dubina, korak i drugo. Većinom su standardizovani, premda se iz različitih razloga izvode i izvan standarda. Pored tela s navojem, vijak je obično opremljen glavom različitog oblika. Glava vijka pruža mogućnost odvijanja ili zavijanja, uz pomoć odgovarajućeg alata – odvijača, ili ključa za šestougaone glave.

Kratak istorijat vijaka (šrafova)

Početkom 15. veka proizvedeni su prvi metalnih vijci u Evropi. Zbog visoke cene proizvodnje otišli su brzo u zaborav. Ppočekom industrijalizacije u 18. veku proizvodnja vijaka je postala jeftina. Od tada su se do danas našli kao roba široke potrošnje širom sveta.

Go to Top