011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Drveni pelet

Home/Pelet i briket/Drveni pelet

Drveni pelet

Drveni pelet je proizveden od usitnjenog drveta, valjkastog je oblika prečnika oko 6 mm i dužine od 10 do 30 mm. Drvni pelet se proizvodi pod izrazito visokim pritiskom, pri čemu se podiže temperatura drveta i stvara se prirodni “vezivni sastav” gde se zadržava oblik valjka i nakon što se pelet ohladi.

Kompaktnost

Kompaktnost peleta je vidljiva i prilikom transporta gde se pojavljuje tek oko 0,5% drvne prašine. Energetska efikasnost je oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Imaju vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%) što omogućava vrlo visoki koeficijent sagorevanja. Pelet se koristi u posebno namenjenim pećima za grejanje stambenih objekata, ili u fabrikama umesto uglja.

Tehnologija

Najnovijom tehnologijom i opremom, iz biomase (obnovljiv izvor energije), dobija se kvalitetno (sertifikovano) bio-gorivo drvni pelet koje dobijamo od tvrdog (bukovog) drveta sadržine 100% bukove sečke.