011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Deratizacija,dezinfekcia,dezinsekcija

Deratizacija,dezinfekcia,dezinsekcija (DDD) je skup mera i metoda za suzbijanje i uništavanja organizama koji mogu biti prenosioci zaraze.

Cilj deratizacje

Glavni cilj deratizacije je smanjiti populaciju mišolikih glodara. Koji osim što su prenosnici ili rezervoari zaraznih bolesti, uništavaju i zagađuju velike količine hrane i namirnica (brašno, šećer). U potrazi za hranom sposobni su snažnim sekutićima oštetiti različite prepreke na koje nailaze: vodovodne cevi, električni i telekomunikacione vodove, nameštaj, ambalažu … i tako izazvati velike materijalne štete.

Samo u zadnjih godina zabeleženi su slučajevi da su pojedini kvartovi ostajali bez struje ili su semafori bili van funkcije radi oštećenja prouzrokovanih pregrizanjem vodova od strane pacova. Zbog sekutića koji stalno rastu i stalno se moraju trošiti na tvrdim materijalima pacovi posežu za predmetima koji im nisu jestivi. Niti su im prepreka već na njima jednostavno zadovoljavaju prirodnu potrebu za glodanjem.

Potreba za stalnim preventivnim akcijama i time održavanje njihovog broja na biološkom minimumu. Može biti opravdana ako znamo za njihov veliki biološki potencijal. Ženke više puta za godinu znaju da donesu na svet 8-20 mladunaca koji brzo rastu i sazrevaju. Smatra se da bi jedna plodna ženka teoretski-ukoliko se uklone svi negativni faktori kroz četiri godine mogla imati 20.000.000 potomaka.

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup mehaničkih, bioloških, hemijskih mera i postupaka. Ona predstavljaju u cilju uništavanja, suzbijanja ili smanjenja broja štetnih insekata i krpelja. Sprovodi se kao mera profilakse u objektima za proizvodnju promet životnih namirnica, zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim objektima, stambenim jedinicama, javnim površinama i slično.

Za dezinsekciju se koriste insekticidi i repalenti koji moraju imati najviše ekološke standarde. To su uglavnom preparati bez mirisa, koji ne ostavljaju vidljive tragove na površinama i produženog su delovanja.

Dezinfekcija

Dezinfekcija je postupak usmeren na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama. U tu svrhu koriste se razna fizička i hemijska sredstva. Njihovim dejstvom se uništava ili inhibira i ostala populacija organizama. Primenjuje se isključivo van živog organizma, u spoljnoj sredini (zemljištu, vodi, vazduhu, na predmetima i u prostorijama zdravstvenih ustanova, fabrika prehrambenih proizvoda i dr).

Go to Top