011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Dezinfekcija

Dezinfekcija

Dezinfekcija je postupke usmeren na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama. U tu svrhu koriste se razna fizička i hemijska sredstva, čijim dejstvom se uništava ili inhibira i ostala populacija organizama. Primenjuje se isključivo van živog organizma, u spoljnoj sredini (zemljištu, vodi, vazduhu, na predmetima i u prostorijama zdravstvenih ustanova, fabrika prehrambenih proizvoda i dr).

Mere dezinfekcije

Dezinfekciju treba sprovoditi neprekidno kroz:

 • Svakodnevno pranje ruku i održavanje lične higijene.
 • Hiruško pranje ruku.
 • Dezinfekciju vode za piće.
 • Pasterizaciju mleka i drugih prehrambenih proizvoda.
 • Dezinfekcija i sterilizacija medicinskih instrumenata i materijala.
 • Dezinfekcija u zdravstvenim ustanovama, dečjim kolektivima, javnim objektima.
 • Dezinfekcija u sredstvima javnog prevoza.
 • Dezinfekcija sredstava i oprema za uklanjanje komunalnog otpada.
 • Dezinfekcija otpadnih voda
 • Dezinfekcija medicinskog otpada.

Kada se sprovodi?

Mere dezinfekcije se svakodnevno sprovode u periodu pre pojave bolesti, a intenziviraju nakon pojave bolesti(epidemije) i sprovode se istim merama i tehničkim postupcima kao pri izvođenju dezinfekcije u protivepidemijske svrhe.

Metode dezinfekcije

Mehaničke metode dezinfekcije

U ove metode spada sedimentacija,ventilacija, filtriranje

Fizičke metode dezinfekcije

U ove metode spada dejstvo temperatura, isušivanje, zračenje

Hemijske metode dezinfekcije

blank

Dezinfekcija poda brisanjem primenom tečnog dezinfekanata

Dezinfektanti su antimikrobni agensi koji se primenjuju na nežive objekte radi uništavanja mikroorganizama koji žive na tim objektima.Dezinfekcijom se ne ubijaju svi mikroorganizmi, a posebno ne otporne bakterijske spore. Ona je manje efektivna od sterilizacije, koja je jedan ekstremnih fizičkih i/ili hemijskih procesa, kojim se ubijaju svi životni oblici. Dezinfektanti se razlikuju od drugih antimikrobnih agenasa kao što su antibiotici, koji uništavaju mikroorganizme u telu, i antiseptika, koji uništavaju mikroorganizme na živim tkivima. Dizinfektanti se isto tako razlikuju od biocida — koji su namenjeni uništavanju svih oblika života, ne samo mikroorganizama. Dezinfektanti deluju tako što uništavaju ćelijske zidove mikroba ili putem ometanja metabolizma.

Sredstva za dezinfekciju su supstance koje simultano čiste i dezinfikuju. Dezinfektanti se frekventno koriste u bolnicama, zubarskim ordinacijama, kuhinjama, i kupatilima za uništavanje infektivnih organizama.

Bakterijske endospore su najotpornije na dezinfekciona sredstva, mada neki virusi i bakterije isto tako poseduju toleranciju.

U sistemima za obradu otpadnih voda, dizinfekcioni korak primenom hlora, ultraljubičaste (UV) radijaicje ili ozonacije može da bude primenjen kao tercijarni tretman za uklanjanje patogena iz otpadnih voda, na primer ako se voda ponovno koristi za irigaciju golf terena. Sanitacija je alternativni termin koji se koristi u sektoru za dizinfekciju otpadnih voda, kanalizacionog mulja ili fekalnog moulja.

Hemijske metode dezinfekcije ove metode spada primena hemijskih sredstava – dezinficijenasa. Kao dezinficijenti najčešće se koriste oni sa:

 • širokim spektrom delovanja na bakterije i viruse,
 • brzim početnim delovanjem
 • jačim dejstvom u prisustvu organske materije
 • stabilnin na svakom pH
 • neotrovnošću za ljude i životinje
 • slabim korozivnim osobinama,
 • prijatnim miris i oni koji ne ostavljaju mrlje

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.

Go to Top