011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Đubriva veštačka,mineralna,organska

Đubriva veštačka,mineralna,organska je smeša materija koje se koriste u poljoprivredi ili vrtlarstvu za poboljšanje rasta biljki. Obično se primjenjuje na poljoprivrednim zemljištima.

Podela đubriva

Đubriva  se grubo mogu podeliti na organska i veštačka (mineralna), gde je osnovna razlika izvor iz kojeg je đubrivo nastalo.Đubriva se mogu grubo podeliti u organska đubriva (sastavljena od obogaćene organske materije – biljnog ili životinjskog porekla) i neorganska  veštačka đubriva (sastavljena od veštačkih supstanci i/ili mineralna).

Upotreba veštačkih azotnih đubriva se konstantno povećava u poslednjih 50 godina, i dostigla je skoro 20 puta veću količinu te iznosi oko 1 milijardu tona azota godišnje.Upotreba fosfatnih đubriva se takođe povećala sa 9 miliona tona 1960. godine do 40 miliona tona u 2000. godini. Količina od 6-9 tona kukuruza u zrnu po hektaru zahteva upotrebu 30–50 kg fosfatnog đubriva, dok soja zahtijeva 20–25 kg po hektaru

Organska đubriva

Organska đubriva sadrže prirodne organske materijale (npr. đubre, kompost) i prirodno prisutne mineralna depozite (npr. šalitra – natrijum nitrat).

Izvori organskih đubriva

Životinjski izvori 

Raspadajući životinjski izmet, izvor orgasnkog đubriva Ureja životinjskog porekla je pogodna za upotrebu u organskoj poljoprivredi, dok veštačka ureja nije pogodan izvor. Često se organska poljoprivreda definiše kao minimalna upotreba procesiranja, a takođe i upotreba prirodnih bioloških procesa (npr.stvaranje komposta). Otpadni mulj ima veoma ograničenu upotrebu u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji u SAD, zbog zabrane njegove upotrebe (zbog akumulacije toksičnih metala, između ostalih faktora). USDA zahteva certificiranje od treće strane za đubriva sa visokim sadržajem azota, koja se prodaju u SAD.

Biljni izvori 

Da bi se zemljište obogatilo fiksacijom azota iz atmosfere, često se uzgajaju usevi koji služe kao zeleno đubrivo. Ovi usevi mogu takođe povećati i sadržaj fosfora (mobilizacijom nutrijenata).

Go to Top