011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Osnovna đubriva

Osnovna đubriva se grubo mogu podeliti na organska i neorganska (mineralna). Osnovna razlika je u izvoru iz kojeg je đubrivo nastalo.
Njihova specifičnost leži u njihovoj struktura koja je dizajnirana tako da se u zemljištu odvija postepeno otpuštanje hranljivih materija.

Go to Top