011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Semenska roba

Semenska roba koju možete naći kod nas je deklarisana roba renomiranih proizvođača semenskog materijala od kojih izdvajamo Institut Smederevska Palanka, Superior Velika Plana, Agro mobil Guča i još mnoge druge.

Seme

Seme ili semenka, reproduktivni biljni organ prisutan samo kod semenjača, čija je funkcija razmnožavanje. Sjemenka je mlada biljka (embrij) u privremenom mirovanju, čime biljka preživljava nepovoljne uslove vanjske sredine i u kome se nalazi klica, začetak nove biljke. Razvija se iz semenog zametka, poslije oplodnje.

Semenom se također naziva sve ono što se sjetvom povjerava tlu ili se u tu svrhu stavlja u promet. Ponekad se pod semenom nazivaju i plodovi (bukvica, kesten, orah).

Građa semena

Seme se sastoji od: embrija, endosperma i semene ljuske.

Endosperm i embrij ima seme svih vrsta četinjača, kao i seme mnogih vrsta listača (bazga, božikovina, jasen, lipa, platana, magnolija i dr.). Endosperma nema seme: bagrema, breze, hrasta, javora, johe, kestena, leske, oraha i dr.

Embrij ili klica razvija se iz oplođene oosfere, a smeštena je u endospermu. Ako nema endosperma, embrij ispunjava čitavu unutrašnjost semenke. Embrij se sastoji od:

  • kotiledona (semenski listovi, supke) – služe da iz endosperma crpe hranu za razvoj embrija dok se ne stvore pravi listovi, a ako nema endosperma, kotiledoni služe i sami kao izvor hrane;
  • plumule (semenski pup, vegetacijski vršak) – razvija se između stapki kotiledona. Plumula predstavlja ishodište za produženje stabljike(debalca). Ona stvara i prve prave listove, tzv. primarne listove;
  • hipokotila (stručak) – nalazi se između ishodišta kotiledona i korijenčića. Iz njega i plumule nastaje biljčica koja nosi kotiledone i prave listove ili samo prve listove;
  • radikule (semenski korjenčić) – smještena je na vršnom, ušiljenom dijelu hipokotila.

Endosperm se nalazi unutar sjemene ljuske. Služi kotiledonima kao rezervoar hrane (ulje, škrob, bjelančevine, mineralne tvari), koja daje energiju potrebnu za klijanje embrija i početni razvoj biljčice.

Sjemena ljuska se razvija iz integumenta. Osnovna zadaća je da štiti sjeme od nepovoljnih vanjskih utjecaja te da regulira komuniciranje sjemena sa okolinom.

Na zrelom sjemenu mogu se vidjeti još i mikropila i hilum (pupak). Mikropila je mjesto na kojem puca sjemena ljuska kod klijanja, a hilum je mjesto na kojem je sjeme privršćeno za dršku.

Tipovi semena

  • Pravo seme – vadi se iz suvih plodova ili iz češera. Ovamo spada većina četinjača (jela, ariš, smreka, bor i dr.), te vrste sa suvim plodom, kao npr. mahunom (bagrem, gledičija itd.) ili tobolcem (topola, vrba itd.). Vađenje semena svodi se na sušenje češera, odnosno plodova, na suncu ili umetnoj toplini , grejanjem, rešetanjem.
  • Suvi plodovi – kod kojih je seme čvrsto obavijeno perikarpom (hrast lužnjak, pitomi kesten, jasen, brest itd.). Seme se takvih vrsta uopšte ne vadi, nego se čitav plod smatra za seme.
  • Mesnati plodovi su oni koji imaju mesnato usplođe, kao (orah, šljiva, jabuka, kruška itd.). Seme iz ovih plodova odvaja se maceriranjem i ispiranjem mesnatog usplođa u vodi

Rađanje semenom

Plodonošenje ili rađanje plodom (semenom) zavisi o mnogim faktorima: o unutrašnjim (biološkim) svojstvima biljke (vrsta, starost, periodičnost roda), o spoljnim uslovima (klima, tlo) i o socijalnom položaju (gustina sadnje, klasa). Većina vrsta drveća i grmlja rađa semenom u prilično redovitim intervalima vremena. Samo neke vrste rađaju punim ili gotovo punim rodom svake godine ili svake druge godine. Obično je između dva obilna roda semena nekoliko slabih ili osrednjih uroda. Za vreme punog roda obično se dobije kvalitetnije seme.

Go to Top