011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Supstrati zemlja za cveće

Supstrati zemlja za cveće

Supstrati zemlja za cveće, je jedna stavka u nizu ka uspešnom i bujnom cveću i rasadu povrća. Svaka biljka traži odgovarajuće zemljište, a danas u savremenom dobu mi i možemo da im pružimo tačno ono koje im treba.

Biljke

Biljke su  uglavnom multićelijske,predominantno fotosintetički eukariote iz carstva lantae.Ovaj termin je danas generalno ograničen na zelene biljke, koje formiraju nerangirani kladus Viridiplantae (latinski za „zelene biljke“). Njime su obuhvaćene cvetajuće biljke, četinari idruge golosemenice, paprati, LycopodiopsidaAnthocerotophytaHepaticae, mahovine i zelene alge, a nisu obuhvaćene crvene i smeđe alge. Istorijski, biljke su formirale jedno od dva carstva koja su pokrivala sva živa bića koja nisu životinje. Alge i gljive su tretirane kao biljke; međutim sve sadašnje definicije biljki isključuju gljive i neke algi, kao i prokariote(arheje i bakterije).

Zelena boja nije taksonomski karakter za razlikovanje biljaka od ostalih organizama. Postoje i životinje zelene boje (npr. Sunđeri, koji su pritom i sesilni), a isto tako postoje i biljni organizmi drugih boja, ili bezbojni. Osnovnim karakteristikama biljaka smatrane su nepokretnost, prisustvo ćelijskog zida i mogućnost autotrofije. Sa razvojem biologije, polako se odustaje od ovako širokog shvatanja pojma biljka. Pod zelenim biljkama podrazumevamo monofiletsku grupu biljaka sa hlorofilima a i b. U okviru koje možemo izdvojiti dve velike skupine: primarno vodenu grupu zelenih algi, i iz njih evoluiralu grupu kopnenih biljaka.

Go to Top