011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Sredstva za zaštitu bilja

Home/Poljoprivredna apoteka/Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zastitu bilja

Sredstva za zastitu bilja se dele u tri grupe i to:

 • Insekticidi
 • Herbicidi
 • Fungicidi

Insekticid

Hemijska otrovna jedinjenja koja se koriste protiv štetnih insekata. U sastav insekticida, radi štednje i boljeg rasturanja, obično se otrovnim supstancama dodaje neki „nosač“, najčešće talk, kaolin, voda. U sastav insekticida ulaze i tzv. pomoćne materije, koje obezbeđuju kvašenje, trajanje i lebdenje u vodi.

Danas je u upotrebi mnogo vrsta insekticida. Prema fizičkom stanju u trenutku primene razlikuju se: čvrsti (praškoviti), tečni i gasoviti insekticidi; prema toksičnom dejstvu na insekte dele se na: utrobne (unutrašnje), dodirne (kontaktne), gasovite i sistemične otrove. Ova podela nije alsolutna, jer neki insekticidi (polivalentni), deluju istovremeno utrobno,kontaktno i fumigantno. Ovi otrovi ubijaju insekte uglavnom delujući na njihov centralni nervni sistem, tako bubašvaba ne ugine od posledica trovanja, već zbog toga što se prevrnula na leđa i nije mogla da ponovo ustane.

Herbicidi

Herbicidi su različita hemijska jedinjenja, pretežno organskog porekla, namenjena za uništavanje biljaka. Reč herbicid potiče od latinskih reči herbum (herbi) što znači trava, biljka i caedare što znači ubiti, uništiti. Sva jedinjenja sa fitocidnim osobinama mogla bi se označiti herbicidima. Međutim, u praktičnom smislu pod herbicidima se podrazumevaju samo ona jedinjenja koja se koriste u borbi protiv korovskog bilja, mada herbicidi mogu delovati i na gajene biljke, što zahteva dobro poznavanje delovanja svakog herbicida.

Podela

Po načinu delovanja na biljke, herbicidi se dele na:

 • totalne, koji uništavaju sve biljke
 • selektivne, koji uništavaju samo određene vrste biljaka, u prvom redu korovsko bilje

Prema načinu delovanja mogu se podeliti na:

 • herbicide kontaktnog dejstva
 • translokacione herbicide

Herbicidi kontaktnog dejstva deluju pri neposrednom kontaktu sa nadzemnim delovima biljaka, dok se translokacioni prenose po organizmu sprovodnim sistemima biljaka.

Neka hemijska jedinjenja koja deluju kao herbicidi označavaju se kao:

 • arboricidi (za uništavanje drveća i šiblja),
 • defolijanti (za izazivanje opadanja lišća),
 • desikanti (za izazivanje sušenja biljaka),
 • silvicidi (za uništavanje kompleksa šuma).

Fungicidi

Fungicidi (lat. fungus = gljiva + –cid, od occidere = ubiti, iskoreniti) su veštački ili prirodni pesticidi – hemijska sredstva za suzbijanje rasta i uništavanje gljivica, odnosno za zaštitu biljaka i životinja, uključujući i čoveka, od uzročnika gljivičnih oboljenja i poremećaja (mikoza).

Kod biljaka se fungicidima tretiraju semenke i drugi repromaterijal, nadzemni organi i tlo (za zaštitu korena i ostalih podzemnih organa), a služe i za premazivanje ozleđenih tkiva i organa. Kod životinja se primenjuju lokalno i simptomatski. Prema prirodi osnovnog aktivnoh jedinjenja, fungicidi mogu biti:

 • neorganski i
 • organski, a prema načinu delovanja:
 • kontaktni (sprečavaju infekciju – protektivno, preventivno ili zaštitno delovanje) i
 • sistemski (suzbijaju nastalu infekciju – kurativno ili terapijsko delovanje).

Na osnovu porekla, kao i ostali pesticidi, dele se na:

 • sintetske i
 • prirodne fungicide.
Go to Top