011/8000-198 011/8000-198|office@poljoseme.com

Sistemi kap po kap

Sistemi kap po kap mikro navodnjavanje, predstavlja skup najnovijih tehnika koje imaju zajedničke karakteristike:

  1. Lokalizovanje ili snabdevanje gajenih biljaka vodom, vlaženjem samo jednog dela od celokupne rizosverne zone, i to neposredno uz biljku.
  2. Učestalost navodnjavanja, sve do neprekidnog zalivanja vrlo malim sekudnim protocima.
  3. Vlaženje površine je ograničeno samo na zonu korenovog sistema, čime je ograničen i volumen vlažnog zemljišta.
  4. Iz druge i treće tačke, proizilazi da se tehnikom navodnjavanja daju vrlo male zalivne norme.
  5. Zalivanje metodom kap po kap praćeno je primenom rastvorljivih mineralnih đubriva.

Nekih od starijih površinskih načina zalivanja, kao što su zalivanje širokorednih kultura metodom infiltracionih brazdi ili bazenima. Insipirisani su ovom tehnikom, ali za njihovu primenu potreban je znatan utrošak ljudskog rada. U današnje vreme, zahvaljujući dovođenju vode cevovodima pod pritiskom, moguće je primeniti takva tehnička rešenja. Odnosno sistemi kap po kap ili mikro navodnjavanje, kojima se znatno lakše upravlja. Lako automatizuju i čijom se primenom gubici vode svode na minimum.

Metoda kap po kap kao posebna tehnika navodnjavanja

Sistemi kap po kap mikro navodnjavanje počiva na posebnoj tehnici koju karakteristiše relativno ujednačena raspodela zalivne norme putem mnogobrojnih malih izlaza načinjenih na cevovodima postavljenim duž redova kulture. Obzirom na njihovu funkciju na irigacionoj mreži, ovi cevovodi mogli bi se nazvati kapljajuća krila (po analogiji sa kišnim krilima) ili kapljajuće linije.
U vodu za zalivanje gotovo uvek se dodaju mineralna đubriva, tako da se biljkama obezbeđuju idealni uslovi, ne samo u pogledu sanbdevanja vodom, već i mineralnim hranivima.Prirodno je da tehnika predviđa postavljanje izvesnih aparatura karakterističnih za metod navodnjavanja kap po kap, kao što su: filteri, fertilizatori, razliciti ventili za regulisanje proticanja vode i pritiska, komandni punkt itd.Međutim, najtipičniji organ sistema, po kome se ovaj bitno razlikuje od ostalih, je sam distributer vode, ili kapljač.

Go to Top