Helios

 Helios

Helios Srbija a.d. je članica KANSAI PAINT Grupe, vodećeg svetskog proizvođača boja i premaza. Stremimo ka tome da nas naši kupci prepoznaju kao kompaniju koja pruža najbolji kvalitet u čitavom lancu koji čini know-how, tehnologija, proizvodne karakteristike, aplikacija i servis kupcu.

Helios Srbija a.d. je od nastanka pa do danas prošla kroz brojne promene. Počela je kao preduzeće za preradu kamena, proizvodnju kocke i nemetala, osnovano 1953. godine u Gornjem Milanovcu pod nazivom „Granit“. Od 1956. godine počinje proizvodnja boja za fasade i unutrašnje zidove. Preduzeće tada menja naziv u „Zvezda“ i do 90-ih godina se vrlo brzo razvija neprekidno prateći najnovija tehnološka dostignuća u proizvodnji boja i lakova za potrebe široke potrošnje, metalne i drvne industrije, premaza u prahu, boja za puteve. Često uvodeći među prvima nove programe.

Godine 2002. slovenački Helios osniva trgovačku firmu DCB Helios sa sedištem u Beogradu, a zatim, 2003. od malih akcionara Zvezde kupuje većinski paket akcija. Tada firma menja naziv u „Zvezda-Helios“, čime „Zvezda“ ulazi u sastav  Grupe. U 2008. godini u Srbiji se formiraju dva distributivna kanala. Objedinjavanjem svih industrijskih oblasti, Zvezda – Helios postaje proizvodna firma specijalizovana za prodaju industrijskih premaza, dok firma DCB  postaje specijalizovni trgovac dekorativnih i autoreparaturnih premaza naše grupe.

2014. godine grupacija postaje vlasništvo Ring Int. Holdinga iz Beča i ubrzo se, 2016. godine DCB Helios pripaja firmi Zvezda-Helios a.d. Nova, integrisana kompanija dobija ime Helios Srbija a.d. i tako postaje velika prozvodno – prodajna firma.

Prekretnica

Prekretnica u novom razvoju naše grupacije vezuje se za početak 2017., kada japanski Kansai Paint Co.Ltd. postaje njen 100% vlasnik. Grupacija iz Domžala postaje evropski centar kompanije Kansai Paint, koja je među deset najboljih kompanija u industriji premaza na svetu.
Grupacija u Srbiji nastavlja poslovanje sa optimizmom i velikim planovima. Jer još ima dovoljno prostora za poboljšanje kako obima proizvodnje tako i servisa kupaca, logističke funkcije, distributivnih kanala, korišćenja internih resursa. Veliki je potencijal u iskorišćenju svih sinergetskih mogućnosti u okviru nove kompanije. Sa novim vlasnikom, tako da će se tržištu ponuditi mnogobrojna korisna rešenja u proizvodima koji još uvek nisu zastupljeni kod nas. Zajedno sa grupacijom iz Srbije, koja gradi budućnost za svoje zaposlene. Veliku sigurnost imaju i poslovni partneri s kojima ona sarađuje.

Title

Go to Top