Opis

Alverde 240 SC

Alverde 240 SC je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Primena

Krompir – zа suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U količini 0,2-0,25 l/ha (6 – 7 ml na 10 l vode). Tretiranjem u vreme kada preovlađuju mlađi larveni stupnjevi (L 1-3).

Kupus – za suzbijanje velikog kupusara (Pieris brassicae). U količini od 1 l/ha (25 na 10 l vode). Tretiranjem u vreme pojave prvih gusenica.
KARENCA:
Krompir – 14 dana
Kupus – 7 dana

Prednosti primene

Deluje na sve stadijume larve i na odraslu jedinku. Dovoljno je samo jedno tretiranje da preparat Alverde® pokaže izuzetno dejstvo na sve stadijume larve i na odraslog insekta.

Sigurno dejstvo i na višim spoljnim temperaturama.

Izuzetna otpornost na spiranje kišom vec posle sat vremena.

Način delovanja

Preparat Alverde 240 SC deluje na potpuno drugačiji način. Aktivna materija metaflumizon direktno deluje na ključni enzim i blokira protok jona kroz natrijumski kanal u nervnom sistemu insekta, pri čemu aktivna materija ne mora prethodno da se aktivira metaboličkim putem. To je jedinstveno svojstvo ovog preparata i razlog što je aktivnu materiju metaflumizon ekspertska grupa IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) priznala kao jedinstvenu aktivnu materiju sa novim mehanizmom delovanja i svrstala je u novu IRAC grupu 228. Ne postoji ukrštena rezistentnost sa karbamatirna, neonikotinoidima, organofosfatima i piretroidima. Zato je preparat Alverde® trenutno jedini registrovani insekticid svrstan u klasu 84, sa kojim može da se vrši aktivna kontrola rezistentnosti u suzbijanju krompirove zlatice i velikog kupusara, rezistentne na piretroide. Insekti prestaju da grizu biljku čim usvoje aktivnu materiju, tako da nema daljeg oštečivanla biljne kulture(„anti-feeding“ efekat). Alverde® se posebno odlikuje odličnim dejstvom na larvu u svim stadijumima i na odraslog insekta, kao i izuzetnom selektlvnošču.

Mogućnost mešanja

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi iprodiona

Delovanje

Folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Aktivna materija

Metaflumizon 240 g/l