Opis

Anoda za bojler

Anoda za bojler služi za skupljanje kamenca u bojleru, montira se na prirubnicu sa grejačem bojlera. Tako da produžuje vek trajanja kako grejača, tako i kompletnog bojlera.