Opis

OPIS PROIZVODA:

Brodisan A je rodenticid za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim objektima, industrijskim objektima, farmama i na poljima.

PRIMENA:

a) Za suzbijanje poljske voluharice i poljskog miša mamci se postavljaju direktno u glodarske rupe u količini od 10-20g (u zavisnosti od infestacije).

b) Za suzbijanje miševa mamci se postavljaju u kutije za mamce koje se postavljaju na zaklonjena mesta u količini od 20-25 g/kutiji. Rastojanje između kutija sa mamkom treba da bude od 3-5 m.

c) Za suzbijanje pacova mamac se stavlja u količini od 100 do 150 g direktno u glodarske rupe ili u kutije za mamce koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti  7-10 kutija sa mamcem.

Zanavljanje konzumiranih mamaca se obavlja nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije.

CILJANI ORGANIZMI:

poljska voluharica (Microtus arvalis), poljski miš (Apodemus agrarius), kućni miš (Mus musculus.), pacov sivi i crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus)

AKTIVNA SUPSTANCA:

– 0.005% bromadiolon (CAS br. 28772-56-7)

PAKOVANJE:

250 g