Nesistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje skladišnih štetočina tretiranjem zrna pšenice i kukuruza. Za primenu u staklenicima, plastenicima, na otvorenom i u skladištima.

Nesistemični insekticid iz grupe piretroida. Remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu. Nakon primene dolazi do paralize nervnog sistema insekata kroz promene napona natrijumovih kanala nervnih vlakana, što prouzrukuje efekat brzog uginuća insekata. PBO kao sinergist ubrzava i pojačava dejstvo deltametrina i smanjuje mogućnost pojave rezistentnosti tretiranih insekata.