Opis

Kanta klatno je jedan od naših proizvoda koji zadovoljavaju standarde zdravog života.
Glatkih je površina,  poklopac se odvaja od kante i lako se održava.