Opis

Set gužvajućih tiplova od plastike visokog kvaliteta u klaseru sa pregradama. Nakon što se tiplovi potroše kutija se može koristiti ili za dopunu nove količine tiplova ili za druge namene gde je potrebno sortirati sadržaj po veličini ili nameni.