Opis

Klešta tesarska namenjena su vađenju eksera i radu sa žicom.