Opis

Klešta za fiksiranje 250mm su specijalna klešta za konstantno stezanje dva ili više elementa. Podešavanjem zavrtnja na rukohvatu podešava se veličina otvora kljuna klešta. Kljun klešta je zaobljen radi lakšeg rada sa neravnim elementima koji se stežu.