Opis

Vitaminsko mineralna predsmeša namenjena kao dodatak ishrani svim vrstama i kategorijama životinja.