Opis

Odvijač sa krstastom glavom dimenzije PH0 x 75mm