Opis

ODŽAČAR je sredstvo za sagorevanje gareži u pećima i odžacima. Redovnom upotrebom ODŽAČARA, štedi se gorivo i poboljšava efikasnost grejanja.
Pakovanje: 180 gr