Opis

Piretroid širokog spektra
PRIMENA:
U stambenim objektima (uključujući i kuhinjske prostorije), zdravstvenim ustanovama, prostorijama za obradu i skladištenje hrane, restoranima, kuhinjama i menzama, prodavnicama, hotelima, fabrikama, objektima za uzgoj i držanje živine.(farme), količina primene 25 ml na 5 l vode, za zaprljane površine 50 ml na 5 l vode, raspršivanjem, pre tretmana ukloniti sve izvore hrane za insekte iz tretiranih prostorija.

U objektima za uzgoj živine – primeniti visoku dozu na početku turnusa pre nego što živina uđe u objekat, prskati celokupnu površinu kaveza, gnezda i podova, obratiti pažnju na uglove i useke na površinama u kojim se skrivaju grinje. Ukoliko se primenjuje tokom turnusa ne promenjivati direktno na živinu, nako korišćenja proizvoda oprati ruke. Količina primene 1 l radnog rastvora za tretman 20 m2.

Za suzbijanje crvene kokošije grinje u objektima za uzgoj živine, tretman izvršiti na početku turnusa, a po potrebi i na kraju turnusa, najviše 2 puta.

CILJANI ORGANIZMI: za kontrolu crvene kokošije grinje i gmižućih insekata (bubašvaba, mrava).
AKTIVNA SUPSTANCA: Alfa cipermetrin 5,77 %.

PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUSTVO!