Opis

Biljka: niska, visine oko 50 cm, liske krupne, tamno zelene boje, cvet je beo, srednje krupan
Zrno: belo, bubrežasto, apsolutne mase 420 g; Sazrevanje: srednjestasan, sazreva za oko 82 dana
Namena: gaji se u čistoj kulturi
Otpornost: rezistentan prema virusu običnog mozaika pasulja (Bean common mosaic virus), tolerantan prema antraknozi (Colletotrichum lindemuthianum)
Napomena: prinosi dostižu 3 t/ha
Seme je tretirano. OTROVNO, TIRAM. Seme je zagađeno i ne sme se koristiti za ishranu ljudi, domaćih životinja i divljači.