Opis

POLIFIMBITOL
Bitumenski namaz u vidu paste za hidroizolaciju po hladnom postupku
                               

P
OLIFIMBITOL je jednokomponentna masa, bez azbesta, sastavljena od bitumena, polimernog aditiva, organskog rastvarača i punila.

NAČIN UPOTREBE

POLIFIMBITOL se upotrebljava po hladnom postupku, kod hidroizolacije ravnih, kosih i zasvođenih krovova, podruma, temelja, bazena, kupatila, i kod sanacija postojećih hidroizolacija, itd. Podlogu prethodno obraditi sa prethodnim premazom FIMIZOL-EXPRESS-om. Na pripremljenu podlogu POLIFIMBITOL se nanosi špahtlom, mistrijom. Pre upotrebe obavezno izmešati do homogenog stanja. Hidroizolacija se može izvesti kao jednoslojna ili višeslojna sa ili bez armature. Kao armatura koristi se staklena mrežica 145 g/m2. Hidroizolacija izvedena POLIFIMBITOL-om treba da se zaštiti od UV-zračenja REFLEXFIM-om ili nekom teškom zašitom (npr. betonom). Prosečna potrošnja je 2,5 kg/m2.

ISPORUKA,TRANSPORT, SKLADIŠTENJE

POLIFIMBITOL se isporučuje u ambalaži od 5 i 26 kg. Kao lako zapaljiv materijal skladišti se i transportuje u natkrivenom prostoru i vozilu, zaštićen od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja.