Opis

Prajmer za drvo je proizvod napravljen na bazi akrilnih veziva, aditiva i vode kao rastvarača. Primenjuje se za primarnu zaštitu drvenih površina.