Opis

Niskoekspandirajuća montažna pena u spreju pruža dobru zvučnu i toplotnu izolaciju.
Odlicno prijanja na različite građevinske materijale kao što su: drvo, beton, gasbeton, opeka, metali, aluminijum..
Ne prijanja na polietilen, silikon i teflon.
Uputstvo za upotrebu
Podloge moraju biti čiste, bez prašine, ostatka masti i drugih nečistoća.
Suve i porozne podloge navlažiti vodom pre nanošenja pene.
Sadržaj boce mora biti zagrejan na sobnu temperaturu.
Šupljinu zapunjavamo delimično jer pena narasta 2 do 3 puta.