Opis

Ručna maska za zavarivanje od polipropilena, sa ručicom sa unutrašnje strane.
Dimenzije stakla 110 x 90 mm.