Opis

Program za tov svinja, obuhvata paletu od tri kompletnih smeša za pojedine faze tova. Smeše su sastavljene od kvalitetnih sirovina koje obezbeđuju homogene i kvalitetne proizvode za potrebe svinja u svim fazama tovnog ciklusa.

Enzimi dodatno poboljšavaju svarljivost hrane i bolje iskorišćavanje hranljivih materija, a dodate esencijalne aminokiseline obezbeđuju snabdevenost organizma istim za kontinuiran i ujednačen rast. Zakiseljivači hrane takođe poboljšavaju svarljivost hrane i sprečavaju rast štetnih mikroorganizama.

Način upotrebe: Svinjama se ova hrana daje po volji (ad libitum) uz obezbeđenje čiste pijaće vode.