Opis

Sadnice voća

Sadnice voća se nalaze u voćnacima. Voćnjak je poljoprivredno zemljište zasađeno voćkama. Za razliku od plantaža voća sa niskim sadnicama, u tradicionalnim voćnjacima rastu visoka stabla različitih dobi i različitih vrsta. U tradicionalnim voćnjacima se ređe koriste hemijski preparati i veštačko đubrivo. Stare sorte voća su posebno otporne na razne bolesti i štetočine, jer su u procesu evolucije razvile odbrambene mehanizme. Rasprostranjenost pojedinih sorti voća može biti ograničena na samo par sela, ili opštinu, i one se nazivaju „lokalne sorte”. Razmak između sadnica u voćnjaku je daleko veći nego na plantažama voća, gde su na nekim mestima stabla udaljena manje od jednog metra. U voćnjacima se obično drže ovce koje sprečavaju da trava previše poraste.

Voćarstvo

Voćarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi gajenjem voća. Razvijeno je u umerenom i suptroposkom pojasu do 60° sgš i 45° jgš. Najrazvijenije je u blizini velikih gradova i industrijskih centara.

Zemljoradnja

Zemljoradnja je grana poljoprivrede koja se bavi obradom zemljišta i uzgojem kultivisanih biljaka. Njen razvoj i zastupljenost zavise od geografske širine i nadmorske visine. Razlikujemo ekstenzivnu zemljoradnju (slabo razvijena u pogledu oruđa i prinosa) i intenzivnu zemljoradnju (primena agrotehničkih mera i mehanizacije).

Zemljoradnja se može podeliti na:

  • ratarstvo
  • voćarstvo
  • vinogradarstvo
  • livadarstvo
  • cvećarstvo