Opis

Za lepljenje keramičkih pločica na zidne i podne površine, isključivo na čvrste podloge (maltere na bazi cementa, kreča i betona), za unutrašnju upotrebu, odlične prionjivosti i visoke čvrstoće.

  • Priprema i nanošenje

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Pripema mase se vrši laganim dodavanjem praha u oko 26-28 % vode (7-7,5 l vode za 25 kg praha), uz konstantno mešanje električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje odgovarajuće konzistencije lepka.

Lepak se nanosi nazubljenom gletericom na podlogu na koju se lepi. Obično se koristi gleterica sa dubinom zuba od 4 do 6 mm, prilikom lepljenja normalnih keramičkih pločica veličina od 10 do 20 cm. Prilikom lepljenja pločica većih dimenzija koristi se alat sa većom dubinom zuba, dok je u slučaju lepljenja mozaika i manjih pločica potrebno koristiti alat sa manjim zubima. Otvoreno vreme nanetog lepka pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) iznosi min. 20 min, pa prema tome treba planirati površinu na koju se lepak nanosi prilikom ugradnje.

U slučaju rada sa jako upijajućim pločicama potrebno ih je prethodno potopiti u vodu.

Pripremljena masa za lepljenje upotrebljiva je max. 2 h, zavisno od uslova pri ugradnji.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

Vreme sušenja u normalnim uslovima do lakog pešačkog opterećenja i fugovanja iznosi 24 h. Vreme sušenja u normalnim uslovima do punog opterećenja iznosi 7 dana.

Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

  • Potrošnja

3 kg do 3,5 kg/m2 u zavisnosti od podloge i debljine nanosa.

Pakovanje

25 kg.