Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu.

Primenjuje se kao selektivni herbicid  kada je usev suncokreta u fazi od dva razvijena lista do pojave buton faze.

Postoji mogućnost pojave antagonizma pri  mezanju sa drugim aktivnim supstancama namenjenim suzbijanju  širokolisnih korova. Ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima.