Opis

SLAVOL je tečno mikrobiološko đubrivo stimulator rasta koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj proizvod je bez hemijskih dodataka i pozitivno deluje na biljke, zemljište i životnu sredinu.

NAČIN DELOVANJA

PREKO LISTA

Folijarnom primenom Slavola, auksini (IAA) kroz stome (otvore na površini i naličju lista) ulaze u list i preko sunđerastog tkiva dospevaju u floem. Preko floema auksini dospevaju u sve delove biljaka gde deluju na veliki broj fizioliških procesa i to:

  • Pospešuje rast biljaka
  • Povećava razvitak adventivnih i bočnih korenova
  • Povećava aktivnost korena
  • Povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze
  • Na oprašivanje i razvoj ploda

POPREČNI PRESEK LISTA

Način delovanja

MESTA DELOVANJA AUKSINA

Auksin


PREKO KORENA

Primenom Slavol-a bakterije dospevaju do zemljišta i korena. One imaju sposobnost kolonizacije (naseljavanja) korenovog sistema, gde utiču pozitivno na porast biljaka na sledeći način: