SLAVOL VVL 100ML

130.00 din.

Slavol VVL se koristi za sadnju voća i vinove loze kao I folijarnu prihranu:

 • VOĆA: jabučastog, koštičavog, jagodastog i jezgrastog
 • VINOVE LOZE
 • SADNICA I KALEMOVA

Opis

Slavol VVL

Slavol VVL se koristi za sadnju voća i vinove loze kao I folijarnu prihranu:

 • VOĆA: jabučastog, koštičavog, jagodastog i jezgrastog
 • VINOVE LOZE
 • SADNICA I KALEMOVA

Biljke mogu da usvajaju materije iz spoljašnje sredine preko korena i lista. Folijarno biljke usvajaju aktivne materije pesticida, sredstava za ishranu biljaka, biostimulatore. Folijarnom primenom auksini-indol-3-sirćetna kiselina(IAA) koji se nalaze u preparatu SLAVOL VVL kroz stomine otvore,  preko floema dospevaju do svih delova biljke gde pospešuju deobu ćelija i izduživanje ćelija i organa. Obzirom da je IAA u ovim preparatima  prirodnog porekla nastala kao sekundarni metabolit bakterija,  biljke  na njega trenutno reaguju kao da je produkt njenog  metabolizma.

Auksini su regulatori rasta kod biljaka i učestvuju u svim fiziološkim procesima u biljci: obrazovanje bočnih i adventivnih korenova (rizogeneza), razvoj stabla, rast stabla u debljinu, razvoj listova, oplodnja, razvoj ploda. Kao efekat ovakvog dejstva hormona dolazi do bržeg i masivnijeg razvoja bočnih u adventivnih korenova,  brže i pravilnije diferencijacije pupoljaka, razvoja listova sa većom lisnom površinom za obavljanje procesa fotosinteze. Biljke koje su prskane SLAVOL-om VVL imaju jači koren, veću lisnu masu, ujednačene plodove i veće prinose.SLAVOL VVL sprečava opadanje i pucanje plodova pred berbu, smanjuje napad saprofita u skladištima.

Takođe, koristi se u proizvodnji sadnog materijala za inicijaciju i formiranje adventivnih korenova podloge, brže zarastanje kontaktne površine između podloge i plemke.Koncentracije auksina u ovim preparatima su prilagođene potrebama biljaka za koje su namenjeni. U Slavolu VVL aktivnu materiju čine i žive ćelije bakterija koje kada dođu u kontakt sa zemljištem naseljavaju površinu korena i pozitivno utiču na ishranu biljaka azotom, fosforom, kalijumom, mikroelementima.

PRIMENA SLAVOLA VVL KOD VOĆA:

 • · Povećanje oplodnje;
 • · Veći broj zametnutih plodova;
 • · Krupnoću ploda, bolju obojenost;
 • · Bolju diferencijaciju i broj rodnih pupoljaka;
 • · Povećan ukupan prinos;
 • · Manji broj ispucalih plodova(trešnja);
 • · Smanjeno opadanje plodova ;

PRIMENA SLAVOL-A VVL KOD VINOVE LOZE:

 • Povećanje oplodnje;
 • Povećan sadržaj ukupnih kiselina i šećera što kod vinskih sorti dovodi do harmoničnog bukea vina;
 • Bolje formiranje i sazrevanje lastara;
 • Povećanje ukupnog prinosa;
 • Manju rehuljavost grozda;
 • Veći broj i masu bobica.

Title

Go to Top