Opis

Kao nus-proizvod mlevenja pšenice koristi se pšenično stočno brašno. U sastav pšeničnog stočnog brašna, pored mekinja ulaze primese mlinske pšenice: sitno i lomljeno pšenično zrno koje se usitnjava na određenu granulaciju. Pšenično brašno sa našeg mlina koristi se direktno kao stočna hrana i za pripremu koncentrata za ishranu stoke.
Pakujemo ga u vreće od 30kg.