Opis

  • Koristi se za zatvaranje polietilenskih i kapajućih cevi pomoću prelamanja ,u sistemima za navodnjavanje.
  • Fizičke i hemijske karakteristike:

    • radni pritisak: do 3 bara
    • dimenzija: 16 mm
    • UV stabilna