Opis

Mineralno đubrivo namenjeno prihranjivanju sobnog i balkonskog cveća.

Kvalitetnim mikroelementima i NPK sastavom hrani biljke, ojačava rast i pospešuje cvetanje.
NPK 6:6:6+mikroelementi(Zn, Mo, Mn, Fe, CU).
Primenjuje se u rastvoru 1/2 čepa na 4l vode, a prihrana se vrši zalivanjem dva puta nedeljno ili folijarno.