Opis

Elektrode Jadran 2.5 mm

Elektrode Jadran 2.5 mm. Elektroda je električni provodnik koji se koristi za ostvarivanje kontakta sa nemetalnim delom kola (npr. Poluprovodnikom, elektrolitom ili vakuumom). Svaka elektroda može da postane bilo anoda ili katoda u zavisnosti od smera struje kroz ćeliju. Bipolarna elektroda je elektroda koja funkcioniše kao anoda jedne ćelije i katoda druge ćelije.