Kako da zasadite savršen travnjak

Sađenje trave nije teško, ali ako se pridržavate naših jednostavnih saveta možete postići najbolje rezultate.

Travu je najbolje da sadite na proleće ili na jesen kako bi travnjak bio najlepši. Ukoliko sadite travu na proleće, ne koristite proizvode za kontrolu korova. Odložite upotrebu takvih proizvoda dok novi travnjak ne pokosite najmanje 3 puta.

Za jesenje sejanje trave , pratite iste mere predostrožnosti za suzbijanje i kontrolu korova, kako biste dozvoli travi da iznikne pre nego što stigne zima i niske temperature.


Kako da zasadite savršen travnjak

Pogledajte kako u 5 koraka da uspešno posadite travu.

1. Kupite najbolje seme trave

Divan travnjak može da izraste samo od najboljeg semena. Za najbolje rezultate, odnosno za najbolji travnjak, neophodno je i najbolje seme.

2. Pripremite zemljište

Za sađenje novog travnjaka:

Odstranite gornjih 5 cm zemljišta. Sklonite prepreke (štapova, kamenja, itd) sa površine predviđene za sadnju. Razbijte velike grudve zemlje. Izbegavajte previše fino zemljište, malo grumenje je prihvatljivo.

Izravnajte površinu zemljišta gde ćete saditi, pogotovo delove gde se voda skupljala. Nađubrite zemljište nakon sadnje početnim đubrivom.

Ne koristite pesticide protiv korova pre ili posle sadnje.

Kako da zasadite savršen travnjak

Za presejavanje postojećeg travnjaka:

Pokosite travu što je kraće moguće i odstranite gornja 2 cm zemljišta na ogoljenim mestima.Odstranite smetnje i prepreke i osušenu travu i poravnajte zemljište.

Koristite postojeće zemljište – dodata zemlja može sadržati seme korova u sebi. Nađubrite nakon presejavanja sa početnim đubrivom.

3. Posadite seme trave

Razbacajte seme rukom da bude podjednako raspoređeno. Izbegavajte pretrpavanje semena jer tada dolazi do „borbe“ za mestom i hranljivim materijama. Trava na mestima gde je nabacano previše semena može biti slaba i tanka.

Kako da zasadite savršen travnjak

4. Prekrijte seme zemljištem

Lagano i nežno pograbite zemljište tako da svega 2 cm zemljišta prekriva seme. Dodajte neki od proizvoda za zadržavanje semena na mestu i održavanje vlažnosti.

5. Često zalivajte

Održavajte površinu gde ste posadili travu vlažnom.

Zalivajte pomalo i učestalo – bez natapanja, bar jednom dnevno dok nova trava ne poraste par cm. Zalivajte novu travu redovno kako biste održavali koren zdravim i vlažnim.

Kako da zasadite savršen travnjak

Izvor: lakododoma.com