Opis

• Izrađen na bazi visokokvalitetnih sintetičkih alkidnih veziva, organskih i neorganskih pigmenata, rastvarača i odgovarajućih aditiva.

• NAMENA: RADIJATOR LAK se koristi za zaštitu metalnih površina.

• PRIMENA: Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u jednom ili dva sloja. Sledeći sloj se nanosi posle 12 sati.

• Površina za nanošenje mora biti suva, čista, bez prašine i masnoće.

• Sa 1 kg RADIJATOR LAK-a može se premazati 8 – 10 m² u jednom sloju.

• SUŠENjE: Zavisno od temperature sredine suvo je za 8 – 10 sati.

• Za razređivanje i pranje alata koristi se uljano rastvarač

• Rok upotrebe: 2 godine u originalnom pakovanju.