Opis

• Nitro lak je izrađen od visokokvalitetnih sintetičkih veziva u kombinaciji sa nitro celulozom, organskim rastvaračkima i specijalnim aditivima.

• Nitro lak osnovni namenjen je za zaštitu drvenih površina. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrom adhezijom, tvrdoćom i elastičnošću i lako se brusi.

• Nitro lak završni – sjajni namenjen je za završno lakiranje drvenih površina. Odlikuje se brzim sušenjem, odličnom tvrdoćom i visokim sjajem.

• Površina na koju se nanosi NITRO LAK – osnovni treba da bude suva i čista.

• Nitro lak završni – sjajni se nanosi preko Nitro laka osnovnog uz prethodno brušenje.

• Nitro lak se nanosi pištoljem, četkom ili umakanjem.

• Izdašnost: sa 1 kg laka može se premazati oko 8 – 10 m² u jednom sloju.

• Sušenje: Na temperaturi od 20°C za 30 min. Potpuno suvo za 2 – 3 časa.

• Napomena: Pre upotrebe dobro promešati.

• Rok upotrebe: 2 godine u originalnoj ambalaži.