Opis

Smeše za ćurke „Ć“ predstavljaju kompletan program smeša za uzgoj ćuraka. Formulisan je tako da daje odlične rezultate u tovu mesnih hibrida ćurića. Svaka šmeša je koncipirana na način da za datu fazu uzgoja obezbedi sve što dati uzrast zahteva.

Potpune smeše sadrže kokcidiostatike isključivo na bazi prirodnih, biljnih sastojaka, što znači da nema karence pre klanja!

Način upotrebe: Ćurićima se ova hrana daje po volji (ad libitum) uz obezbeđenje čiste pijaće vode. Prelaz sa jedne smeše na drugu mora biti postepen. Sprovoditi najmanje tri (3) dana pre potpunog prelaza, postepenim povećanjem udela narednog koncentrata.