Opis

Fentin je bezbojno tečno sredstvo na bazi organskih rastvarača i najnaprednijeg biocida koji obezbeđuje njegovu efikasnost.

Efikasno uništava drvne insekte. Sadrži najnapredniji biocid.

Namenjen uklanjanju insekata u nameštaju i antikvitetima, raznim drvenim predmetima, kao i u drvenoj stolariji i parketu kada nema previše insekata.

Koristiti Belocid za drvo koje je više zahvaćeno insektima ili koje je zahvaćeno gljivicama koje izazivaju trulež.

Injekcija 2–3 puta u razmaku od nekoliko dana u šupljine u nameštaju.