Opis

Sirak se široko uzgaja širom sveta u različite namene. Za izradu metli koristi se sirak metlaš koji čini osnovni deo metle. Detaljnom selekcijom i obradom ove biljke, svaki proizvod se moze izdvojiti vrhunskim kvalitetom.