NIKA BOR 0,250 L

295.00 din.

NIKA B 0,250 L je neorgansko tečno đubrivo sa mikroelementom borom (B). Biljne vrste i tip zemljišta: Primenjuje se u proizvodnji ratarskih kultura, povrća, cveća, voća, vinove loze na svim tipovima zemljištima. Preporučuje se kod useva koji imaju veće potrebe za borom ili na zemljištima koja su siromašna borom. Bor utiče na sintezu vitamina, izgradnju ćelijskog zida, cvetanje, rast polenovih prašnika, oplodnju, transport šećera, regulaciju biljnih hormona. „NIKA B“ utiče na visok prinos i kvalitet useva.

Opis

NIKA B 0,250 L

NIKA B 0,250 L je neorgansko tečno đubrivo sa mikroelementom borom (B). Biljne vrste i tip zemljišta: Primenjuje se u proizvodnji ratarskih kultura, povrća, cveća, voća, vinove loze na svim tipovima zemljištima. Preporučuje se kod useva koji imaju veće potrebe za borom ili na zemljištima koja su siromašna borom. Bor utiče na sintezu vitamina, izgradnju ćelijskog zida, cvetanje, rast polenovih prašnika, oplodnju, transport šećera, regulaciju biljnih hormona. „NIKA B“ utiče na visok prinos i kvalitet useva.

ŠEĆERNA REPA  

ULJANA REPICA i  SUNCOKRET

 (OSTALE RATARSKE KULTURE)

Prvi tretman: primenjuje se zajedno sa poslednjim tretmanom protiv širokolisnih korova ili tretmanom protiv divljeg sirka – kraj maja – početak juna
Drugi tretman: sa istom količinom, zajedno sa prvim tretmanom fungicidima protiv prouzrokovača sive pegavosti (Cercospora beticola)Prvi tretman – pred početak cvetanja.
Drugi tretman – posle dve nedelje

 

VOĆE

VINOVA LOZA

– pred početak cvetanja.

– dve nedelje posle cvetanja

– Posle berbe

 

POVRĆE 

U vreme cvetanja

 

Title

Go to Top